Privacy verklaring

RowStudio

Privacy verklaring

(versie april 2020)

 

Dit is de privacyverklaring van RowStudio. Hierin omschrijven we welke persoonlijke gegevens RowStudio verzamelt en hoe we met die gegevens omgaan.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden in verband met bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

RowStudio

Je leest op dit moment de privacy verklaring van RowStudio. RowStudio is een boutique gym waar (offline en online) groepstrainingen worden gegeven rondom de roeimachine. De onderneming wordt gedreven door BT Sports Concepts B.V. Gemakshalve zal in het navolgende worden gesproken over RowStudio.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door RowStudio verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens aan ons kenbaar kunt maken. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door RowStudio, neem dan gerust contact op!

RowStudio
Stadhouderskade 155
1074 BC Amsterdam
info@rowstudio.nl
www.rowstudio.nl
020 845 69 94

BT Sports Concepts B.V.
KvK: 73092894
Prinsengracht 204-3
1016 HD Amsterdam
info@rowstudio.nl
06 525 99 842

 

1. Gegevens

RowStudio verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

RowStudio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rowstudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doeleinden

RowStudio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact opnemen
We gebruiken jouw contactgegevens om je te informeren over onze diensten, zoals bijvoorbeeld het annuleren van een les.

Betalingen
Je financiele gegevens gebruiken we om overeengekomen betalingen af te handelen.

Nieuwsbrieven
Met enige regelmaat verzenden we digitale nieuwsbrieven om je te informeren over onze diensten of om je op de hoogte te brengen van informatie waarvan we denken dat die voor jou nuttig is.

Dashboard
RowStudio verwerkt je gegevens ook ten behoeve van het (in september 2020 te lanceren) online dashboard waar je o.a. de data van je workout(s) kunt inzien en doelen kunt stellen.

RowStudio neemt geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

3. Ontvangers

RowStudio deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RowStudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedoelde derden zijn Mailchimp, Transip, Zingfit en Stripe.

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Transip
De e-mail van RowStudio wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip.

Zingfit
Boekingen voor onze workouts maak je via Zingfit. Op alle gegevensverwerkingen die Zingfit als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Zingfit van toepassing.

Stripe
Online betalingen aan RowStudio vinden plaats via het betalingssusteem van Stripe.  Stripe kan dan ook worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Stripe als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Stripe van toepassing. Stripe gebruikt en verwerkt jouw betalingsgegevens, zoals het bankrekeningnummer, in overeenstemming met de privacyverklaring van Stripe. Alleen de geanonimiseerde gegevens die wij zelf nodig hebben voor de verwerking van betalingen (zoals de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer) slaan wij zelf op.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door RowStudio, maar nooit langer dan nodig is voor het uivoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Als je je account bij RowStudio beëindigt of ons dat per e-mail verzoekt, zullen al jouw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd.

5. Beveiliging

BT Sports Concepts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rowstudio.nl

6. Cookies

BT Sports Concepts B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RowStudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rowstudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

×

Hi!

Klik hieronder om te chatten of stuur een e-mail naar info@rowstudio.nl

× Heb je vragen?